ŠTO SU POSLOVI KNJIGOVOĐE A ŠTO POSLOVI RAČUNOVOĐE

 

knjigovodstvenei računovodstvene usluge čiju razliku  većina klijenata ne prepoznaje. Rado bismo vam to sami objasnili, ali citirat ćemo  kolegu Tarik  Đikić  koji je na svom blogu to   jako dobro objasnio!

Knjigovodstvo i računovodstvo nikako nisu iste funkcije poistovjećivanje ova dva profila ekonomskih stručnjaka  je isto kao i poistovjećivanje medicinskog tehničara i  hirurga. To što jedan i drugi rade u  bolnici, nikako ih ne stavlja u isti koš i uvjeren sam , nikako ne biste htjeli  da vas operira medicinski tehničar.

U  slučaju knjigovođe koji je  prvenstveno tehničari računovođe koji je po svemu financijski “hirurg”, treba razumjeti da svaki od njih ima svoju oblast djelovanja ali je računovođino znanje  mnogo šire i sveobuhvatnije od znanja knjigovođe i pri tome, barem bi tako trebalo biti, uključuje sve što knjigovođa zna.

Dok je posao knjigovođe da proknjiži dostavljenu dokumentaciju i pobrine se jedino za to da knjižemje bude provedeno na zakonom propisan način te da svaku promjenu prati ispravna zakonom propisan dokumentacija, posao računovođe zalazi daleko dublje u poslovanje vaše  kompanije.

Njegov posao je znati propise, analizira po vašem zahtjevu vaše poslovanje, daje prijedloge za njegovo unapređenje te da upozori na eventualne propuste. On će vam pomoći oko normativnih akata i pružiti informaciju o tome na koji način u nekoj situaciji  koja se tiče poslovanja i poslovnih knjiga treba postupiti.

On će znati kako trenutno poslujete i da li vas preliminarni financijski pokzatelji varaju ili ne. On zna locirati suštinu problema. Dobar računovođa vam može sačuvati na hiljade konvertibilnih maraka, osigurati vam da iz svoga  poslovanja izvučete maksimum financijske koristi, a da pri tome budete u skladu sa zakonom.

Nažalost u našoj zemlji ogroman broj , barem 90 %  svih agencija koje pružaju ove usluge, pružaju samo knjigovodstvene usluge i ako se često nazivaju  računovodstvenim agencijama.

Tražite od svoje agencije i ove usluge jer su one od fundamentalnog značenja  za vaše poslovanje. Naravno morate razumjeti da taj dodatni angažman košta i da on mora biti adekvartno nagrađen jer prikupljanje informacija  i njihova analiza  traže ogromnu količinu vremena, redovno pohađanje seminara i najviši stepen znanja.

E-mail:  silfi@inet.hr

Mobitel:  091 516 7657