ISPLATA DOBITI TE POKRIĆE GUBITKA ZA 2016 GODINU

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016 GODINU.

ISPLATA DOBITI TE POKRIĆE GUBITKA U 2016 GODINI-
RASPORED DOBITI ILI POKRIĆE GUBITKA ZA 2016 GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016 GODINU.

Članovi društva koji su i članovi  skupštine društva u 2017 godini donose ODLUKU o utvrđivanju godišnjih financijskih  izvještaja za 2016. godinu.

ODLUKA se dostavlja u Financijsku agenciju najkasnije do 30.lipnja 2017 godine.

Srednje velika i velika poduzeća moraju uz  financijske izvještaje  utvrditi i izvještaj o  novčano  tijeku i izvještaj o promjenama kapitala.

RASPORED OSTVARENE DOBITI: 

Ako je d.o.o ili u  j.d.o.o. ostvarila  dobit nakon oporezivanja , ona se može rasporediti za:

  • pokriće  gubitaka iz prijašnjih razdoblja
  • formiranje rezervi (za j.d.o.o. su to zakonske rezerve)
  • isplatu naknada članovima uprave i ostalim zaposlenicima ,te nadzornom odboru ako ga društvo ima.
  • isplatu dobiti ulagačima
  • neraspoređenu zadržanu dobit

Za d.o.o. ne postoji zakonska obveza formiranja rezervi ali za j.d.o.o.  postoji zakonska obveza  po kojoj se MORA 25% odnosno jedna četvrtina dobiti nakon oporezivanja, umanjena za  gubitak iz predhodne godine  unijeti u  zakonske rezerve.

Tako formirane zakonske rezerve  smiju se upotrebiti:

  • za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervu u temeljni kapital društva,
  • za pokriće gubitka iskazanog  za  godinu za koju se podnose financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti predhodne godine.
  • za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u  godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose.

J.d.o.o. mora  i u narednim razdobljima izdvajati zakonske rezerve 25% od ostvarene dobiti, dokle god postoji kao j.d.o.o. pa čak i ako  zakonske rezerve premaše iznos od 20.000,00 kuna.

KAKO SE DIJELI DOBIT VLASNICIMA  UDJELA

Dobit se može isplatiti vlasnicima udjela  u omjeru njihovih uplaćenih temeljnih uloga.

Dobit tekuće godine i neraspoređena dobit iz ranijih godina NE MOŽE se isplatiti vlasnicima udjela ako postoji nepokriveni gubitak.

ISPLATA DOBITI ZA 2016. VLASNICIMA  UDJELA -FIZIČKOM OSOBAMA:

Ako financijsko izvješće  ima dobit koja se  isplaćuje fizičkim osobama (bez obzira radi li se o domaćim ili inozemnim osobama) oporezuje se  porezom na dohodak  po stopi od 12%  uvećano za  prirez.

Isplate dobiti koje se odnose na  razdoblje 2005-29.veljače 2012 te dobit ostvarena do 31.12.2000. nisu oporezivi porezom na dohodak.