ZAKONI KOJI STUPAJU NA SNAGU OD 01.01.2017 GODINE

IZMJENE ZAKONA  KOJE STUPAJU NA SNAGU OD 01.01.2017 GODINE

Pročitajte koje novosti stupaju na snagu sa 01.01.2017 godine.

  1. POREZNE STOPE I POREZNI  RAZREDI

-stopa od 25% mijenja se  i primjenjuje nova stopa  24% za drugi dohodak.dohodak od imovinskog prava,dohodak od otuđenja  nekretnina i imovinskih prava. te dohodak od kapitala po osnovi dodjelei opcijske kupnje vlastitih dionica.

-stopa od 40 % mijenja se i primjenjuje  stopa od 36% za dohodak od kapitala po osnovu izuzimanja imovine i korištenje usluga od strane članova trgovačkih društva i drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa  iznad najviše godišnje  osnovice.

-stopa 40% mijenja se i primjenjuje stopa od 36% za drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava  kojm je stečena , pri čemu se obračunati porez uvećava za  50%

-porezna stopa je ostala ista 12% za dohodak od osiguranja, od najamnine i zakupa, te za dohodak od kapitala po osnovu kamata,kapitalnih dobitaka, dividendi i udjela u dobiti.