NAŠE USLUGE

zaqkon o porezu na dokodak izmjene koje stupaju na snagu 01,01,2017 godine
poduzeće ” SILFI” d.o.o. iz Zagreba stoji vam na raspolaganju s nizom knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga

KNJIGOVODSTVENI POSLOVI ZA PODUZEĆA

Organiziranje i vođenje poslovnih knjiga za mala , srednja  i velika poduzeća  prema zakonu o računovodstvu:  dnevnik glavne knjige, glavna knjiga, glavna blagajna: kunska i devizna, knjige ulaznih i  izlaznih računa, izrada PDV obrasca.

 • materijalno i robno knjigovodstvo
 • obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • salda konti dobavljača i kupaca
 • analitike plaća radnika i porezne kartice radnika
 • analitike honorara i porezne kartice za   drugi dohodak
 • nematerijalne i materijalne  dugotrajne imovine i sitnog inventara
 • nadzorne knjige uvoza i izvoza
 • i sve druge propisane porezne evidencije

POREZI: Radimo uslugu slanja  obrasca e-mailom u FINU i  poreznu upravu. Stojimo  vam na raspolaganju za poslove izrade poreznih prijava.

EDUKACIJA: 

u mogućnosti smo napraviti osobnu, prema individualnim potrebama, pripremljenu edukaciju vaših zaposlenika za pomoćne knjigovodstvene poslove (analitičko knjigovodstvo, poslovi blagajne, obračun plaća) kao i cjelokupnog  financijskog knjigovodstva. Primjerice, imate zaposlenu osobu za koju želite da postane voditelj knjigovodstva, spremni smo je educirati, kako bi znala odgovorno raditi sve potrebne poslove tog dijela poslovanja.

 

KNJIGOVODSTVENI POSLOVI   ZA OBRTE I SAMOSTALNU DJELATNOST

Organiziranje i vođenje svih poslovnih knjiga  za  obrte i samostalnu djelatnost po zakonu o dohotku; knjiga primitka  i izdataka , knjige ulaznih i  izlaznih računa, izrada PDV obrasca.

Poslovi organiziranja i  vođenja evidencija:

 • materijalno i robno knjigovodstvo
 • obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • salda konti dobavljača i kupaca
 • analitike plaća radnika i porezne kartice radnika
 • analitike honorara i porezne kartice za   drugi dohodak
 • nematerijalne i materijalne  dugotrajne imovine i sitnog inventara
 • nadzorne knjige uvoza i izvoza
 • i sve druge propisane porezne evidencije

KNJIGOVODSTVENI  POSLOVI ZA  UDRUGE

RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

 • obračun plaća i naknada radnika uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
 • obračun naknada prijevoza  na posao, loko vožnje, putnih naloga, terenskih dodataka
 • obračun ugovora o djelu, autorskih  honorara i drugih dohodaka
 • obračun proizvodnje kod proizvodnih poduzeća
 • obračun PDV-a
 • obračun amortizacije
 • sastavljanje statistički izvještaja
 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

sastavljanje dodatnih izvještaja na zahtjev klijenta

E-mail:  silfi@inet.hr

Mobitel:  091 516 7657

 

knjigovodstvo je ogledalo firme